هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

رسالت حوزه تبیین شاخص‌ها و ملاک‌ها در انتخابات است
آیت‌الله اعرافی

مدیرحوزه‌های علمیه تصریح کرد: حوزه علمیه هیچ‌گاه به‌صورت رسمی و مصداقی وارد مباحث مربوط به انتخابات نمی‌شود؛ رسالت حوزه، تبیین شاخص‌ها و ملاک‌های یک انتخاب خوب است.

رسالت حوزه تبیین شاخص‌ها و ملاک‌ها در انتخابات است
آیت‌الله اعرافی

مدیرحوزه‌های علمیه تصریح کرد: حوزه علمیه هیچ‌گاه به‌صورت رسمی و مصداقی وارد مباحث مربوط به انتخابات نمی‌شود؛ رسالت حوزه، تبیین شاخص‌ها و ملاک‌های یک انتخاب خوب است.