هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

برای اشتراک هفته نامه یکی از پلنها را انتخاب کنید

سه ماهه

  1. اشتراک 3 ماهه
  2. قابلیت دانلود
  3. قیمت :30000 تومان

شش ماهه

  1. اشتراک 6 ماهه
  2. قابلیت دانلود
  3. قیمت :50000 تومان

سالانه

  1. اشتراک 12 ماهه
  2. قابلیت دانلود
  3. قیمت :80000 تومان