هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

شماره خبر : 3499
منتشر شده در مورخ : ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
ساعت : 10:13
بدحجابی پدیده ای ضددینی یا ضد انسانی؟

بدحجابی پدیده ای ضددینی یا ضد انسانی؟

بسیاری از ارزش های دینی پیش از آنکه منشأ دینی داشته باشند منشأ عقلی و عقلایی دارد که شارع مقدس نیز بر آن صحه گذاشته و آن را مورد تأکید قرار داده است.

همه گزاره هایی که عقل عملی انسان آن را درک می کند و فاعل آن را می ستاید ارزش های انسانی هستند که جهت ایجاد انگیزه بیشتر در اهل ایمان، شارع مقدس نیز آن را مورد تأیید و تأکید خود قرار داده است و در بسیاری از موارد مصادیق آنها را تبیین نموده است چه حسن و قبح آنها ذاتی باشد و چه اقتضایی.

کدام انسان است که عدالت و صداقت را نیکو نشمرد و عاملان آن را مدح نکند؟ و یا ظلم، دروغ و جنایت را تصور کند ولی آن را قبیح نشمارد؟

امروز با نگاهی جامعه شناسانه به خوبی در میابیم که پدیده بی حیایی و به دنبال آن بدحجابی آثار مخرّب فراوانی را در جامعه به جا می گذارد که هر فرد ماتریالیست اما دلسوز سرنوشت جامعه را نیز به سمت ترویج حجاب و ایجاد ساختارهای کنترل محرکات جنسی وا می دارد چرا که تحریک جنسی جامعه با رواج بدحجابی و جلوه گری در خیابان ها و اماکن عمومی بالاترین ظلمی است که جبران آن به این سادگی ممکن نیست؛ ظلم به جوانان مجردی که امکان ازدواج ندارند، ظلم به مردان متأهلی که با دیدن این تبرجات آشفته خاطر می شوند، ظلم به زنانی که محبت و صمیمیت شوهران خود را به سبب آشفتگی خاطر آنها از دست می دهند و ظلم به دخترانی که نگاه ماده بودن به آنها بر نگاه انسان بودن به آنها غلبه پیدا کرده.

اگر حجاب به جای اینکه فریضه ای صرفا دینی و مذهبی معرفی شود به عنوان ارزشی انسانی به جامعه معرفی گردد بسیاری از دو قطبی سازی هایی که دشمن به دنبال ایجاد آن است از بین می رود و زنان جامعه ما با چشم دیگری به آن می نگرند و آن را مهم می شمرند.

وقتی بانوان این سرزمین بدانند حجاب زنان ریشه در تاریخ چند هزارساله ما دارد تا جاییکه در کتیبه های به جا مانده از آن دوران نقش هیچ زن بی حجابی به تصویر کشیده نشده بیشتر پی به حقیقت انسانی آن می برند.

اگر دختران این سرزمین بدانند حجاب آمده تا نگاه جنسی و حیوانی به آنها را تبدیل به نگاه انسانی کند دیگر هیچ وقت به حجاب با دید محدودیت نمی نگرند.

اگر دختران و زنان ما بفهمند که با جلوه گری و تبرج آنان ممکن است خانواده های زیادی دچار آسیب شوند و سردی و بی مهری و بی وفایی جای مهرورزی و وفا را در خانواده ها بگیرد به این راحتی حاضر به مانور زیور آرایی در خیابان ها نمی شوند.

آری اگر بانوی حقیقت جوی این سرزمین بداند حجاب آمده تا هویت او را به عنوان رکن مهم جامعه در کنار مرد به رسمیت بشناسد و دوشادوش مردان رسالت های بزرگ اجتماعی را انجام دهد دیگر جامعه غربی که زن را تبدیل به کالای تجاری کرده و نگاهی جز نگاه ابزاری به آنان ندارد را قابل تحمل نمی داند .

اگر امروز با همه هجمه ها و تبلیغات منفی، گرایش به اسلام در زنان غربی بالا رفته به دلیل همین نگاه انسانی است که کرامت، آزادی، هویت و شخصیت زن را بالا برده است و اسلام را به عنوان دینی مترقی در اذهان اندیشمندان جهان معرفی کرده است.

۱۶۷۰ انسانی که در مسجد گوهرشاد مشهد در تیرماه سال ۱۳۱۴ هجری شمسی در اعتراض به قانون کشف حجاب به دست مزدوران رضاشاه به شهادت رسیدند فقط شهیدان مکتب اسلام نیستند بلکه اینان شهیدان راه اعتلای ارزش های انسانی هستند که جان خویش را تقدیم عدالت و آزادگی و انسانیت کردند.

ارسال دیدگاه